Övertoner finns med i alla toner som man sjunger eller spelar. När man t.ex. sjunger vokalen O, är vissa låga övertoner starka. Går man över till vokalen I, är det andra, högre övertoner som är starka. Summan av alla övertoner är det samma som klang kan man säga. En övertonssångare försöker framhäva en enda överton så att den framträder tydligt som en egen ton. Det går att träna upp, så att man t.ex. kan sjunga små melodier med övertonerna.

Övertonssång finns i folklig tradition i många delar av världen, men starkast i Mongoliet och angränsande Tuvarepubliken. I Europa finns det nu ett växande intresse för detta sångsätt, som många finner mycket fascinerande. Föregångare har bland andra varit David Hykes som inspirerat till vokala improvisationer i grupp med fokusering på övertonssångens meditativa kvaliteter, och Wolfgang Saus som gett ut boken Oberton Singen på tyska. Läs mer här

 
Joomla Template: from JoomlaShack